Ezen a helyen régi nagykátai fotográfiákat, anekdotákat és saját helytörténeti írásaimat találhatja az idelátogató. A fotók pillanatait, valakinek a kezében lévő, akkor még igen ritka, fekete csoda masina rögzítette. A fényes papírlemezek valahol egy fiók rejtekén, féltve őrzött dobozban élték át az évtizedek távozásait. Saját arcát senki ne keresse a képeken, mert azok csak a nagyapa, dédapa koráról mesélnek.
Múltidéző képek még lehetnek másnál is, családi albumban, politúrozott ládikában. Ha ott maradnak elvésznek a helytörténet számára. Ha kölcsönkapom, szívesen közlöm.

Emléktábla az Epresi iskola falán

 Nagykáta főterén egy gyönyörű emlékmű - Sződy Szilárd nagykátai születésű szobrászművész alkotása - őrzi azok emlékét, akik az I. világháború iszonyú küzdőterein adták át lelküket az Úrnak.
   
Sokan nem tudják, de van egy emléktáblánk is, egy iskola falán állít emléket a hadba induló, majd életét vesztő tanító úrnak.
   
Az Epresi iskolában a harmadik osztályomat végeztem - 1951-52-es iskolai évben - Sztarek Richárdné volt a tanítónénim, a keresztnevét bizony elfelejtettem. Pár emlék mellett az is megmaradt az emlékezetemben, hogy a bejáratnál - a boltívek alatt egy emléktábla volt a falon. Mégpedig első világháborús emléktábla.
   
Gondoltam ezen az oldalon bemutatom ezt a táblát. Ki is mentem a helyszínre, ám úgy döntöttem, hogy ebben az állapotban nem fényképezem le. Szóltam a tüzércsapatom pár elérhető tagjának és leszereltük a táblát, az igazgatónő engedélyével. A csapatban van egy sírköves is, így a tábla szépen megújult. A felerősítő csavarokat újból öntettük. Mikor minden szépen összejött visszaraktuk a táblát.


Mint ahogyan olvasható, Mácsik István tanító úrnak állították az emléktáblát kartársai. Hogy mikor született meg a tábla arról nincs adat, az is lehet, hogy előbb mint az emlékmű. A tanító úrnak a neve - mint hősi halottnak - rajta van az emlékművön is, itt a véset szerint Macsik István volt a neve és karpaszományos őrmesterkén szolgálta a királyt és a hazát. Macsikék laktak Nagykátán, a Bajcsy Zsilinszky utca 70. sz. házból jött ki néha-néha - gyermekkoromban - egy öreg úr és tartott komótosan a központ felé.
   Igyekszem megtudni ki volt a tanító úr és akkor kiegészítem a jegyzetemet.Templomunk ékei, nem is sejtett remekművei V.

A torony alatti főbejáraton ha belépünk és már érezzük a templom nyugtató hűvös levegőjét, álljunk meg egy pillanatra. Tekintetünket emeljük fel, templomunk egyik kincsét láthatjuk, a következő bejáró fölött. Jézus szenvedő arcát láthatjuk, hideg bronzba merevítve, de kiáradó melegséggel.


1935-ben írott bejegyzés a Historia Domusban, Medgyesi Gyula plébános tollából:
    "A torony alatti bejáró fölé, gipsz keretezéssel a főjegyző úr ajándékát, Sződy Szilárd szobrász, bronz Krisztus fejét töviskoszorúval helyeztük el."


A nagylelkű adakozó az akkori - Nagykáta történetében arany betűvel írhatnánk a nevét - Gemperle Károly főjegyző úr volt. Ismerve élete történetét és törekvését bizonyos, hogy a saját zsebéből fedezte a költségeket.Sződy Szilárd nagykátai születésű szobrászművészről és Gemperle Károlyról, Kucza Péter: NAGYKÁTA ANNO II.- c. művében olvashatnak.